Godziny otwarcia : Dni robocze 7:00 - 20:00, Sobota 8:00 - 12:00
  Kontakt: : 22 253 45 55

Nasi Lekarze

dr Kamila Dobrenko

Psychoterapeutka integracyjna – łączy metody pracy z różnych nurtów psychoterapeutycznych, dobierając narzędzia w zależności od tego, nad czym pracuje z daną osobą.

Korzysta m.in. z metod charakterystycznych dla psychoterapii humanistycznej, Gestalt, poznawczo-behawioralnej i systemowej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Czteroletnią szkołę psychoterapii podyplomowo odbyła w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Prywatną praktykę prowadzi od 2011r. Wcześniej m.in. odbyła dwuletni staż w Akademickim Ośrodku Psychoterapii przy Wydziale Psychologii UW oraz pracowała przez dwa lata jako psycholog szkolny (podstawówka i gimnazjum).

Ponadto od 2010 roku posiada stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii nadany przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje naukowo i dydaktycznie, jako adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Działa również w ramach Ośrodka Wspierania Rozwoju Osobowości ‘Poza kozetką’, który objęty jest patronatem Rektora APS.