Kamila Dobrenko

dr Kamila Dobrenko

Psychoterapeutka integracyjna – łączy metody pracy z różnych nurtów psychoterapeutycznych, dobierając narzędzia w zależności od tego, nad czym pracuje z daną osobą.

Korzysta m.in. z metod charakterystycznych dla psychoterapii humanistycznej, Gestalt, poznawczo-behawioralnej i systemowej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Czteroletnią szkołę psychoterapii podyplomowo odbyła w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Prywatną praktykę prowadzi od 2011r. Wcześniej m.in. odbyła dwuletni staż w Akademickim Ośrodku Psychoterapii przy Wydziale Psychologii UW oraz pracowała przez dwa lata jako psycholog szkolny (podstawówka i gimnazjum).

Ponadto od 2010 roku posiada stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii nadany przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje naukowo i dydaktycznie, jako adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Działa również w ramach Ośrodka Wspierania Rozwoju Osobowości ‘Poza kozetką’, który objęty jest patronatem Rektora APS.

 

Oferta:

- psychoterapia indywidualna osób dorosłych i starszej młodzieży (od 16 r. ż.)

- psychoterapia par i małżeństw

- psychoterapia rodzin

 

Przykładowe obszary pracy psychoterapeutycznej:

- trudności w organizowaniu swoich działań i motywowaniu się do nich

- różne niepokoje (lęki), wahania nastroju

- trudności w relacjach z innymi ludźmi

- radzenie sobie z kryzysami (nagłymi zmianami w życiu) np. kończenie studiów i kształtowanie ścieżki zawodowej, oczekiwanie dziecka, rozwód, żałoba,

- nieadekwatna samoocena

- praca nad wdrażaniem zdrowego trybu życia