Zabiegi rehabilitacyjne

TERAPIA INDYWIDUALNA Z PACJENTEM

1. Terapia manualna – ćwiczenia bierne i czynno-bierne, ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, mobilizacje i manipulacje

2. Ćwiczenia wspomagane

3. Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem

4. Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem

5. Ćwiczenia izometryczne

6. Wyciągi

7. Ćwiczenia specjalne

8. Kinesjotaping

9. Nauka czynności lokomocji np. chodzenie o kulach
 

ELEKTROLECZNICTWO

1. Galwanizacja

2. Jonoforeza

3. Prądy TENS

4. Elektrostymulacja

5.Prądy interferencyjne

6. Prądy diadynamiczne

7. Ultradźwięki

8. Fonoforeza

9. Prady TRAEBERTA

10. Prądy KOTZA

 

LECZENIE POLEM ELEKTROMAGNETYCZNYM

Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości (magnetronik)

 

ŚWIATŁOLECZNICTWO I CIEPŁOLECZNICTWO

1. Lampa solux

2. Laseroterapia punktowa

 

KRIOTERAPIA

Krioterapia – miejscowa (ciekły azot)

 

HYDROTERAPIA

Kąpiel wirowa kończyn dolnych z mikro masażem