Przychodnia :

Dni robocze 7:30 - 18:30, Sobota - nieczynne

Laboratorium : Dni robocze 8:00 - 10:30, Sobota - nieczynne
  Kontakt: : 22 253 45 55

Nasi Lekarze

mgr Iwona Maciejewska

Ukończyłam 5-letnie dzienne studia magisterskie na kierunku filologia polska ze specjalnością pedagogiczną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Następnie ukończyłam logopedyczne studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, zdobywając tytuł logopedy dyplomowanego. Doświadczenie w diagnozie i terapii logopedycznej zdobyłam, pracując w placówkach oświatowych: stołecznych przedszkolach, szkołach, w poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz placówkach medycznych. Potwierdzeniem moich wysokich kwalifikacji zawodowych jest uzyskany Certyfikat Polskiego Związku Logopedów. Jestem praktykiem, który pomaga dzieciom w każdym wieku.