Przychodnia :

Dni robocze 7:30 - 18:30, Sobota - nieczynne

Laboratorium : Dni robocze 8:00 - 10:30, Sobota - nieczynne
  Kontakt: : 22 253 45 55

Psycholog

Oferta:

  • psychoterapia indywidualna osób dorosłych i starszej młodzieży (od 16 r. ż.)
  • psychoterapia par i małżeństw
  • psychoterapia rodzin

Przykładowe obszary pracy psychoterapeutycznej:

  • trudności w organizowaniu swoich działań i motywowaniu się do nich
  • różne niepokoje (lęki), wahania nastroju
  • trudności w relacjach z innymi ludźmi
  • radzenie sobie z kryzysami (nagłymi zmianami w życiu) np. kończenie studiów i kształtowanie ścieżki zawodowej, oczekiwanie dziecka, rozwód, żałoba,
  • nieadekwatna samoocena
  • praca nad wdrażaniem zdrowego trybu życia